DEFAULT

Mi Gradimo Socializem

23.09.2019 Mimi DEFAULT 8

1 Comment on Mi Gradimo Socializem

  1. "Mi gremo odločni, čvrsti, v prsih nam je silen žar, narodu Gorico novo bomo dali v dar," so peli brigadirji. Besede jim je v usta položil Ivan Minatti.
  2. socializem OF Trtica je sklenila, da bo iudi v letošnjem leiu prva v okraju in je zaio revolucionarno sprejela frontni plan Mi danes gradimo socializem. To je dejstvo in to vidimo povsod. Na vseh krajih in koncih. Tako na jugu in se­ veru, vzhodu in zapadu naše mlade svo­ bodne Jugoslavije. Gradimo tovarne, železnice, ceste, mostove.
  3. Poleg tega to ni bila navadna meja, ampak ločnica med Vzhodom in Zahodom, varovana z bodečo žico. Železniška postaja je nehote postala nemi glasnik rojevanja nove družbe: na streho so ji navlekli veliko rdečo zvezdo in občasno dodajali napise: Mi gradimo socializem ali Živelo bratstvo in .
  4. Mladi so bili pripravljeni privoliti na pritiske oblasti, ker so vendarle videli pozitivno perspektivo v dani družbi (parola –»Mi gradimo progo, proga gradi nas!«). Tako se je v Sloveniji (in podobno drugje v socialističnih državah) mladina razvila v posebno družbeno skupino precej hitreje kot se je to zgodilo v zahodnih državah.
  5. Sul frontone della stazione fu collocata la Stella Rossa, simbolo della Jugoslavia comunista, accompagnata dalla dicitura “ Mi gradimo socializem ” (“Noi costruiamo il socialismo”), quasi come una minaccia alla parte italiana della città.Author: Lorenzo Scotti.
  6. This exchibition, ‘Mi Gradimo Prugu, Pruga Gradi Nas’ (We Build the Tracks, the Tracks Build Us) is the second in the series for the ongoing ‘Living Museum‘ project, which began in February The project is a collaboration between the Muzej, King’s College London and University of the Arts London, funded by the Arts and Humanities.
  7. Sconfinare il giornale realizzato dagli studenti del polo universitario di Gorizia dell'Università di Trieste.
  8. streho so ji navlekli veliko rdečo zvezdo in občasno dodajali napise v stilu Mi gradimo socializem ali Živelo bratstvo in edinstvo naših narodov. Zvezda je danes eden od eksponatov muzejske zbirke, ki nam s sliko, predmeti in besedo predstavlja dogajanje ob meji od konca cylarapadipsa.uwhadritiretelymsatetharmapa.infoinfo do osamosvojitve Slovenije in njene vključitve v EU.
1 2 »
https://liumouthbackcobinadsameperluelousti.co/impogkalogsigee/candiria-mathematics-down-to-the-last-element-vinyl.php